Get Adobe Flash player

001 2

พลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 

002png

พลเอก นเรนทร์  สิริภูบาล
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

พลตรี นำพล  คงพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 5

Sitichai5656

 พันเอก สิทธิชัย  เสาวคนธ์
ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56

 

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 63 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.56 สนภ.5 นทพ. ให้การต้อนรับ พล.ต. คณธัช ทองวิชิต ที่ปรึกษาสำนักงานจเรทหาร และคณะ ที่ได้เดินทางมาตรวจการปฏิบัติราชการ และตรวจผลการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการประจำปี งป.63 (งบก่อสร้างเส้นทางคมนาคม และงบการจัดหาน้ำกินน้ำใช้) ของ นพค.56 สนภ.5 นทพ. ณ นพค.56ฯ บ้านบก ต.กลาง อ.เดชอุดม และในพื้นที่ อ.นาจะหลวย จว.อ.บ.

 

Link1 | Link2 | Link3

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 สำนักงานพัฒนาภาค 5 

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

เลขที่ 45 บ้านบก หมู่ 2 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 

โทร. 045-866659

Copyright © 2019. All Rights Reserved.