Get Adobe Flash player

001 2

พลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 

002png

พลเอก นเรนทร์  สิริภูบาล
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

พลตรี นำพล  คงพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 5

Sitichai5656

 พันเอก สิทธิชัย  เสาวคนธ์
ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56

 

140680232 5181738738510377 7585167792189928433 o

เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 64 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.56 สนภ.5 นทพ. จัดการอบรมวิธีการใช้งานและปรนนิบัติบำรุงรักษา อาคารบริการน้ำดื่ม ประจำปี งป.64 ให้กับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน ที่ได้รับมอบอาคารบริการน้ำดื่ม เพื่อให้มีความรู้ในการใช้และปรนนิบัติบำรุงรักษา สามารถแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นได้ และให้มีสภาพการใช้งานที่ยาวนาน ปลอดภัยยิ่งขึ้น ณ โรงเรียนบ้านดอนโมกข์ ต.ไพบูลย์ อ.น้ำขุ่น จว.อ.บ.

Link1 | Link2 | Link3

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 สำนักงานพัฒนาภาค 5 

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

เลขที่ 45 บ้านบก หมู่ 2 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 

โทร. 045-866659

Copyright © 2019. All Rights Reserved.