Get Adobe Flash player

001 2

พลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 

002png

พลเอก นเรนทร์  สิริภูบาล
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

พลตรี นำพล  คงพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 5

Sitichai5656

 พันเอก สิทธิชัย  เสาวคนธ์
ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56

 

IMG 9242

เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 64  นพค.56 สนภ.5 นทพ. จัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนช่างฝีมือทหาร 18 ม.ค. ของทุกปี ซึ่งมีศิษย์เก่า นชท.นพค.56ฯ เข้าร่วมพิธี พร้อมทั้งจัดกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าหน่วย และถนนทางเข้าหมู่บ้าน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ นพค.56ฯ บ้านบก ต.กลาง อ.เดชอุดม จว.อ.บ.

Link1 | Link2 | Link3

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 สำนักงานพัฒนาภาค 5 

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

เลขที่ 45 บ้านบก หมู่ 2 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 

โทร. 045-866659

Copyright © 2019. All Rights Reserved.