Get Adobe Flash player

001 2

พลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 

002png

พลเอก นเรนทร์  สิริภูบาล
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

พลตรี นำพล  คงพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 5

Sitichai5656

 พันเอก สิทธิชัย  เสาวคนธ์
ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56

 

IMG 9088

เมื่อ 13 ม.ค. 64  ผบ.นพค.56 สนภ.5 นทพ. ได้มอบผ้าห่มกันหนาวกองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 100 ผืน และยารักษาโรค ให้แก่ผู้สูงอายุ เด็ก และประชาชน ซึ่งเป็นผู้ที่ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ในพื้นที่ อ.เดชอุดม เนื่องจากสภาพอากาศในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี มีอุณภูมิต่ำ เฉลี่ย 12-15 องศาเซลเซียส ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องผู้ประสบภัยหนาวในเบื้องต้น ณ บ้านโนนสวรรค์ ต.กลาง อ.เดชอุดม จว.อ.บ.

Link1 | Link2 | Link3

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 สำนักงานพัฒนาภาค 5 

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

เลขที่ 45 บ้านบก หมู่ 2 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 

โทร. 045-866659

Copyright © 2019. All Rights Reserved.