Get Adobe Flash player

001 2

พลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 

002png

พลเอก นเรนทร์  สิริภูบาล
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

พลตรี นำพล  คงพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 5

Sitichai5656

 พันเอก สิทธิชัย  เสาวคนธ์
ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56

 

IMG 8290

เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 63 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.56 สนภ.5 นทพ. เป็นประธานในพิธีเปิดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 พร้อมจัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว ศบภ.นพค.56ฯ ร่วมบูรณาการส่วนราชการในพื้นที่ ตำรวจ ทหาร สาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจุดบริการช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่ให้บริการ จุดตรวจ จุดพักรถ บริการตรวจสภาพรถ บริการน้ำดื่ม กาแฟ ผ้าเย็น แอลกอฮอล์ล้างมือ จุดวัดอุณหภูมิ พร้อมทั้งให้ความรู้ในการป้องกันโรคระบาดไวรัส Covid-19 และกู้ภัยหากเกิดภัย ฟรี ตลอด 24 ชม. ในห้วงวันที่ 29 ธ.ค.63 ถึง 4 ม.ค.64 ณ บริเวณหน้าโรงเรียนเดชอุดม ทล.24 อ.เดชอุดม จว.อ.บ.

Link1 | Link2 | Link3

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 สำนักงานพัฒนาภาค 5 

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

เลขที่ 45 บ้านบก หมู่ 2 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 

โทร. 045-866659

Copyright © 2019. All Rights Reserved.