Get Adobe Flash player

001 2

พลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 

002png

พลเอก นเรนทร์  สิริภูบาล
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

พลตรี นำพล  คงพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 5

Sitichai5656

 พันเอก สิทธิชัย  เสาวคนธ์
ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56

 

IMG 5753

เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 63 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.56 สนภ.5 นทพ. จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปี 2563 และเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในวันปีใหม่ 2564 เพื่อสร้างความสามัคคีในองค์กร และบำรุงขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพลพร้อมครอบครัวของหน่วย ณ นพค.56ฯ บ้านบก ต.กลาง อ.เดชอุดม จว.อ.บ.

 

Link1 | Link2 | Link3

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 สำนักงานพัฒนาภาค 5 

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

เลขที่ 45 บ้านบก หมู่ 2 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 

โทร. 045-866659

Copyright © 2019. All Rights Reserved.