Get Adobe Flash player

001 2

พลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 

002png

พลเอก นเรนทร์  สิริภูบาล
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

พลตรี นำพล  คงพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 5

Sitichai5656

 พันเอก สิทธิชัย  เสาวคนธ์
ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56

 

120292556 4682137178470538 5937505543986968174 o

เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 63 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.56 สนภ.5 นทพ. จัดพิธีรับ - ส่ง หน้าที่ และการบังคับบัญชา ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 ระหว่าง พ.อ. เอกศักดิ์ ริมธีระกุล กับ พ.อ. สิทธิชัย เสาวคนธ์ ณ บก.นพค.56 สนภ.5 นทพ.

Link1 | Link2 | Link3

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 สำนักงานพัฒนาภาค 5 

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

เลขที่ 45 บ้านบก หมู่ 2 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 

โทร. 045-866659

Copyright © 2019. All Rights Reserved.