Get Adobe Flash player

001 2

พลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 

002png

พลเอก นเรนทร์  สิริภูบาล
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

พลตรี นำพล  คงพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 5

Sitichai5656

 พันเอก สิทธิชัย  เสาวคนธ์
ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56

 

RachunMOTTO64

 ผบ

MOTTO

#ThairathTV ออกอากาศเมื่อ 6 ธ.ค.63
สารคดี “สืบสาน รักษา และต่อยอด ตามรอยบาทพระราชา” ตอน หน่วยงานต้นแบบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รางวัลชนะเลิศ ประจำปี 2563 "นพค.56 สนภ.5 นทพ."
 

 

การปฏิบัติงานภารกิจในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 62

 

 

ข่าวสื่อโทรทัศน์ ช่อง ททบ.5
ออกอากาศเมื่อ 150520 ม.ค. 64
- ผบ.นพค.56 สนภ.5 นทพ. มอบผ้าห่มกันหนาว พร้อมยาสามัญประจำบ้านให้แก่ประชาชน ที่ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ตามแนวพื้นที่ชายแดน จ.อุบลราชธานี

 


ข่าวสื่อโทรทัศน์ ช่อง NBT
ออกอากาศเมื่อ 132100 ม.ค.64
- ผบ.นพค.56 สนภ.5 นทพ. มอบผ้าห่มกันหนาว พร้อมยารักษาโรคให้แก่ประชาชน ที่ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ตามแนวพื้นที่ชายแดน จ.อุบลราชธานี
 

ข่าวสื่อโทรทัศน์ ช่อง NBT UBON
ออกอากาศ เมื่อ 011530 พ.ย.63 
- พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.นทพ. เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ ก่อสร้างศาลาการเปรียญ และทอดกฐินสามัคคี นทพ. ประจำปี 2563 ณ วัดทุ่งเศรษฐี ต.หัวเรือ อ.เมืองอุบลราชธานี จว.อ.บ.

ข่าวสื่อโทรทัศน์ ช่อง ททบ.5
ออกอากาศ เมื่อ 021220 พ.ย.63
- พล.ท. กิตติพงศ์ กาญจนาคม รอง ผบ.นทพ. (พ) เป็นประธานในการจัดจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" พัฒนาปรับภูมิทัศน์ศาสนสถาน ณ วัดกุดชุม ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จว.อ.บ.

 
นพค.56 อุบลราชธานี ลงแขกเกี่ยวข้าวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรจากปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ำ ในพื้นที่ ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จว.อ.บ.

#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
นพค.56 สนภ.5 นทพ. ปล่อยขบวนยานพาหนะ และเครื่องจักรกลชุดปฏิบัติงานช่างฯ เพื่อออกปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการประจำปี พ.ศ.2564 ในพื้นที่ อ.น้ำขุ่น จว.อ.บ.
https://thainews.prd.go.th/.../detail/TCATG201118121711394


#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" พัฒนาปรับภูมิทัศน์ศาสนสถาน ที่วัดกุดชุม ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จว.อ.บ.
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201030165031384

#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
นพค 56ฯ เร่งขุดลอกลำน้ำห้วยไร่ ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จว.อ.บ. เพื่อไขแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ ตามนโยบายของรัฐบาล
http://thainews.prd.go.th/…/news/detail/TCATG200624134623546

 

Link1 | Link2 | Link3

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 สำนักงานพัฒนาภาค 5 

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

เลขที่ 45 บ้านบก หมู่ 2 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 

โทร. 045-866659

Copyright © 2019. All Rights Reserved.