Get Adobe Flash player

001 2

พลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 

002png

พลเอก นเรนทร์  สิริภูบาล
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

พลตรี นำพล  คงพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 5

Sitichai5656

 พันเอก สิทธิชัย  เสาวคนธ์
ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56

 

RachunMOTTO64

 ผบ

MOTTO

 
  ๒๑๐๒๒๕ 63 IMG 1966 153363100 5320968014587448 6999868715775154964 o
เมื่อ 25 ก.พ. 64  ผบ.นพค.56 สนภ.5 นทพ. พร้อมกำลังพลของหน่วย ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ พ.อ.ต. ทศพร ก้อนแก้ว กำลังพลของหน่วยที่เสียชีวิตเมื่อ 25 ก.พ. 64  ผบ.นพค.56 สนภ.5 นทพ. พร้อมกำลังพลของหน่วย ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ พ.อ.ต. ทศพร ก้อนแก้ว กำลังพลของหน่วยที่เสียชีวิต  เมื่อ 25 ก.พ. 64  ผบ.นพค.56 สนภ.5 นทพ. ได้นำกำลังพลจัดกิจกรรมทำบุญถวายสังฆทาน แด่พระสงฆ์ ฟังธรรมเทศนา พิธีเวียนเทียน และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนทางเข้าหมู่บ้าน เนื่องในวันมาฆบูชา
เมื่อ 23 ก.พ. 64  ผบ.นพค.56 สนภ.5 นทพ. เป็นประธานในพิธีสวดอภิธรรมศพ พ.อ.ต. ทศพร ก้อนแก้ว กำลังพลของหน่วย
S 18235403 IMG 1701 IMG 0268
 เมื่อ 23 ก.พ. 64 ย นพค.56 สนภ.5 นทพ. จัดการอบรมวิธีการใช้งานและปรนนิบัติบำรุงรักษา อาคารบริการน้ำดื่ม ประจำปี งป.64เมื่อ 23 ก.พ. 64 ย นพค.56 สนภ.5 นทพ. จัดการอบรมวิธีการใช้งานและปรนนิบัติบำรุงรักษา อาคารบริการน้ำดื่ม ประจำปี งป.64 เมื่อ 18 ก.พ.64 นพค.56 สนภ.5 นทพ. จัดเจ้าหน้าที่ของหน่วยให้การต้อนรับ พ.อ. ปองภพ จงภักดี ผอ.กขว.นทพ. และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจติดตามการปฏิบัติงานด้านการข่าวและการต่อต้านข่าวกรองของหน่วย เมื่อ 18 ก.พ. 64 นพค.56 สนภ.5 นทพ. จัดกำลังพลของหน่วยร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต แก้วิกฤต COVIC-19
IMG 1553 3 IMG 1409
 เมื่อ 17 ก.พ. 64 ผบ.นพค.56 สนภ.5 นทพ. จัดการประชุมกำลังพลภายในหน่วยฯ เมื่อ 17 ก.พ. 64 ผบ.นพค.56 สนภ.5 นทพ. นำกำลังพลของหน่วย ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพลของหน่วย
เมื่อ 16 ก.พ. 64 นพค.56 สนภ.5 นทพ. ดำเนินการฝึกทบทวนระเบียบวินัยตามคู่มือการฝึกแบบธรรมเนียมทางทหาร / แบบฝึกพระราชทาน

Link1 | Link2 | Link3

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 สำนักงานพัฒนาภาค 5 

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

เลขที่ 45 บ้านบก หมู่ 2 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 

โทร. 045-866659

Copyright © 2019. All Rights Reserved.